Splošni pogoji nagradnih iger

Družba Sportkey d.o.o. (v nadaljevanju tudi kot "mi”) v svoji mobilni aplikaciji Sportkey (v nadaljevanju “Aplikacija”) omogoča uporabnikom tudi sodelovanje v nagradnih igrah, žrebanjih in drugih promocijskih aktivnostih (v nadaljevanju “nagradne igre”). Z Vašim sodelovanjem v nagradni igri se strinjate z določili predmetnih Splošnih pogojev nagradnih iger, kot tudi z določili Splošnih pogojev uporabe naših storitev in Politike zasebnosti, ki se nahajajo v Aplikaciji in na naši spletni strani sportkey.app. Posamezne nagradne igre imajo lahko tudi svoja posebna oz. dodatna pravila, ki določajo način sodelovanja v nagradni igri, časovni okvir (čas trajanja nagradne igre), nagrade, idr., zato Vas prosimo, da v primeru sodelovanja v nagradni igri skrbno preberete vsa pravila in pogoje nagradne igre, v kateri želite sodelovati. Vsa takšna posebna oz. dodatna pravila so Vam na voljo v Aplikaciji v razdelku nagradnih iger.

1. Kdo so lahko udeleženci v nagradni igri?

V nagradnih igrah lahko sodeluje vsak uporabnik Aplikacije, ki je šel skozi registracijski postopek, ki je podrobneje opisan v naslednjem razdelku (“2. Kako sodelovati v nagradni igri”).

V kolikor ni določeno drugače, naslednje osebe niso upravičene sodelovati v nagradnih igrah:

- zaposleni v družbi Sportkey d.o.o. in njenih hčerinskih družbah;

- osebe, ki so kakorkoli poslovno povezane z nagradnimi igrami;

- pravne osebe in

- uporabniki Aplikacije, katerih izbrana letnica rojstva izkazuje, da so mlajši od 16 let.

V kolikor bomo ugotovili, da je v nagradni igri sodelovala katera od navedenih oseb, njena udeležba in rezultat ne bosta priznana.

2. Kako sodelovati v nagradni igri?

Za sodelovanje v nagradnih igrah je potrebna internetna povezava. V Aplikaciji morate izbrati funkcijo “Raffles” in pritisniti gumb “Enter to Win Now!”. Nato se Vam bo prikazal predstavitveni video, ki vsebuje bistvena navodila za sodelovanje v nagradnih igrah. Aplikacija Vas bo nato vodila do registracijskega postopka. Za potrebe registracije, Vas bomo prosili za Vaš veljavni email naslov ter podatek o državi Vašega prebivališča. Email naslov bomo potrebovali za verifikacijo Vaše registracije, za dokazila o zbiranju točk v nagradnih igrah, ter z namenom, da Vas lahko kontaktiramo v primeru, da postanete zmagovalec nagradne igre. Državo Vašega prebivališča pa potrebujemo zato, da Vam lahko serviramo oglase, ki so skladni z omejitvami in predpisi države, iz katere prihajate. Za več informacij v zvezi z obdelavo in varstvom Vaših osebnih podatkov Vas prosimo, da skrbno preberete našo Politiko zasebnosti.

Ko boste vpisali svoj email naslov ter državo prebivališča, pritisnite gumb "Register and Start". Na email naslov, ki ste nam ga posredovali v postopku registracije, bomo poslali link za potrditev prijave oz. registracije. Odprite email, ki smo Vam ga poslali in kliknite “Activate” za aktivacijo Vašega računa in zaključek prijave.

V kolikor se registrirate za namen sodelovanja v nagradnih igrah, boste lahko sodelovali v vsaki nagradni igri, in se Vam tako ne bo potrebno registrirati vsakič znova.

ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI NISO POTREBNI NOBENI NAKUPI IZDELKOV, PLAČILA STORITEV ALI KAKRŠNAKOLI DRUGA PLAČILA. Vstopnice oz. točke za sodelovanje v nagradni igri lahko uporabnik pridobiva zgolj z gledanjem oglasov, izpolnjevanjem vprašalnikov ter vabljenjem prijateljev in družinskih članov, kot je podrobneje navedeno v naslednjem poglavju (poglavje "3. Pridobivanje vstopnic"), in jih ni mogoče kupiti z denarjem, virtualnimi valutami ali drugimi plačilnimi sredstvi, in jih tudi ni mogoče menjati za denar ali za druga prava ali virtualna sredstva.

Z Vašo registracijo za namen sodelovanja v nagradnih igrah se strinjate s predmetnimi Splošnimi pogoji nagradnih iger.

3. Pridobivanje vstopnic

Z uporabo Aplikacije boste pridobivali vstopnice v nagradnih igrah, in sicer z:

a) Gledanjem oglasov:

Z vsakim oglasom, ki si ga boste ogledali v Aplikaciji, boste pridobili eno virtualno vstopnico oz. točko v nagradni igri (v nadaljevanju "vstopnica" oz. "ticket"), tako da je število pridobljenih vstopnic enako številu oglasov, ki ste si jih ogledali – npr. z 10 ogledanimi oglasi si prislužite 10 vstopnic. Več oglasov, kot si jih boste ogledali, več vstopnic boste pridobili, kar Vam prinese tudi več možnosti za zmago v nagradni igri. V primeru video oglasov dobite vstopnico za ogled zgolj v primeru, da oglas pogledate v celoti. Oglase Vam bomo prikazovali le v razdelku "Raffles" v Aplikaciji.

Oglase, prilagojene Vašim zanimanjem in interesom (t.i. "interest-based ads") Vam bomo servirali zgolj v primeru, če ste nam podali Vaše soglasje z označitvijo polja: "Please show me relevant videos to earn tickets and other ads, therefore I agree to the processing of my personal data for the purposes of interest-based advertising" v postopku registracije. V kolikor tega polja ne označite, Vam bomo prikazovali zgolj povsem naključne oglase. Za Več informacij v zvezi z obdelavo Vaših osebnih podatkov prosimo skrbno preberite našo Politiko zasebnosti.

b) Izpolnjevanjem vprašalnikov:

Pri uporabi Aplikacije boste lahko povsem prostovoljno odgovarjali na določena vprašanja oz. izpolnjevali vprašalnike. Na podlagi Vaših odgovorov lahko izvemo več o Vaših hobijih, interesih in preferencah, ter Vas na splošno bolje spoznamo kot našega uporabnika. To nam omogoča, da Vam lahko serviramo bolj zanimive vsebine, predvsem pa vsebine, ki se bolj ujemajo z Vašimi interesi in preferencami. Število vstopnic, ki jih lahko pridobite z izpolnjevanjem vprašalnikov, je odvisno od vprašalnika. Pri vsakem vprašalniku bo navedeno tudi število vstopnic, ki jih lahko pridobite z odgovorom na vprašanje oz. izpolnitvijo določenega vprašalnika. Vprašanja in vprašalniki bodo na voljo zgolj v razdelku "Raffles" v Aplikaciji.

Glede obdelave in varovanja podatkov, ki jih od Vas pridobimo preko Vaših odgovorov na ta vprašanja, Vas prosimo, da skrbno preberete našo Politiko zasebnosti;

c) Vabilom prijateljem in družinskim članom:

Vstopnice za sodelovanje v nagradnih igrah lahko pridobite tudi z vabljenjem prijateljev in družinskih članov, da začnejo uporabljati našo tipkovnico Sportkey. Za pridobitev vstopnic na ta način morate znotraj razdelka "Raffles" v Aplikaciji pritisniti gumb “Invite Friends” na dnu ekrana Vaše mobilne naprave, ter nato izbrati preko katere aplikacije boste delili posebno povezavo (ti. link) za namestitev Aplikacije. Za vsakega prijatelja, ki si namesti Aplikacijo na svojo mobilno napravo preko povezave, ki ste jo delili z njim, pridobite 5 vstopnic za sodelovanje v nagradni igri. O tem, da je Vaš prijatelj na svojo mobilno napravo namestil Aplikacijo preko linka, ki ste mu ga poslali, in posledično tudi o pridobljenih vstopnicah, Vas bomo obvestili preko Aplikacije.

PROSIMO UPOŠTEVAJTE, DA NE SLEDIMO S KOM STE DELILI POVEZAVO ZA NAMESTITEV APLIKACIJE, TOREJ KOGA STE POVABILI NA UPORABO NAŠE APLIKACIJE, IN TEH PODATKOV TUDI NE OBDELUJEMO. Pridobimo zgolj podatek, da je nekdo preko povezave, ki ste jo poslali, namestil Aplikacijo na svojo mobilno napravo. Za več informacij Vas prosimo, da skrbno preberete našo Politiko zasebnosti.

Vstopnice, ki jih pridobite z gledanjem oglasov in odgovarjanjem na vprašanja oz. izpolnjevanjem vprašalnikov ter vabilom prijateljem in družinskim članom se seštevajo in vsak uporabnik vstopi v žreb za določeno nagradno igro s seštevkom vseh vstopnic, ki jih je pridobil do zaključka te nagradne igre. Vsakemu uporabniku bo v Aplikaciji vedno na voljo podatek o številu pridobljenih vstopnic, ki jih je pridobil v vsakih posamezni nagradni igri.

4. Tedenske, mesečne in letne nagradne igre

Vsaka nagradna igra ima svoj časovni okvir – čas začetka in zaključka. V določenih nagradnih igrah bo viden tudi odštevalnik, tako da lahko udeleženec vseskozi spremlja koliko časa je preostalo do zaključka nagradne igre.

- Tedenske nagradne igre se začnejo vsak ponedeljek ob 00:00 uri in se zaključijo prvi naslednji ponedeljek ob 00:00 uri;

- Mesečne nagradne igre se začnejo vsakega prvega dne v mesecu ob 00:00 uri in se končajo ob 00:00 na prvi dan v prvem naslednjem mesecu;

- Letne nagradne igre se začnejo 1. januarja ob 00:00 uri in se končajo 1. januarja naslednjega leta ob 00:00 uri.

Več informacij o vsaki nagradni igri je na voljo v Aplikaciji v razdelku "Raffles".

5. Žreb

Po koncu vsake nagradne igre se bo odvil žreb zmagovalca. Vsi udeleženci, ki so pridobili vsaj eno vstopnico za nagradno igro, so uvrščeni v boben za žreb, iz katerega program, ki temelji na posebnem algoritmu, izžreba zmagovalca. Program iz bobna izžreba udeleženca povsem naključno, upoštevaje dejstvo, da imajo udeleženci z večjim številom vstopnic statistično večje možnosti, da so izžrebani. Udeleženci bodo uvrščeni v boben z vsemi točkami tj. s seštevkom vseh točk, ki so jih pridobili do konca posamezne nagradne igre, kot je navedeno v zadnjem odstavku točke 3. teh Splošnih pogojev.

Na program oz. algoritem, ki se uporablja za žreb, ni mogoče vplivati, zato noben udeleženec ne bo izžreban vnaprej oz. noben zmagovalec ne bo znan vnaprej.

Žreb ni javen.

V določenih nagradnih igrah je lahko izžrebanih tudi več udeležencev (zmagovalcev). Podatek o številu možnih zmagovalcev je udeležencem na voljo v sami nagradni igri. 

Odločitev o zmagovalcu je dokončna. Pritožba na odločitev o zmagovalcu ni možna.

6. Drugi pogoji za sodelovanje v nagradnih igrah

Neveljavne so naslednje prijave: (i) prijave, ki ne izpolnjujejo nobenih pogojev za vstop v nagradno igro in sodelovanje v njej, kot so določeni v teh Splošnih pogojih ali posebnih pogojih nagradnih iger; (ii) prijave, oddane po metodi ali tehniki, zasnovani za kakršno koli povečanje možnosti za zmago; (iii) vpisi, ki predstavljajo kršitev predmetnih Splošnih pogojev in/ali posebnih pogojev nagradnih iger; (iv) prispevki udeležencev z neprimerno, nezakonito ali žaljivo vsebino; (v) prispevki udeležencev, ki so prispeli izven časovnega okvirja trajanja nagradne igre; (vi) druge nepoštene oz. nešportne prijave.

Čeprav skozi registracijo preverimo vsakega uporabnika, si pridržujemo pravico, da lahko dodatno preverimo tudi veljavnost vseh vpisov, diskvalificiramo vsakega udeleženca, ki krši določila predmetnih Splošnih pogojev in/ali Splošnih pogojev uporabe naših storitev oz. ravna v nasprotju z duhom ali namenom nagradnih iger, in takemu udeležencu lahko tudi razveljavimo pridobljene vstopnice ali od njega izterjamo nagrado, ki mu je bila zaradi navedenih razlogov neupravičeno podeljena.

Izključena je naša odgovornost za (i) kakršne koli napačne, netočne ali nepopolne vnose oz. prijave in podatke, ki nam jih posredujejo udeleženci v registracijskem postopku oz. tekom trajanja nagradne igre, ali (ii) vnose oz. prijave, ki niso bile prejete iz kakršnegakoli razloga, vključno z izgubljenimi ali zapoznelimi vnosi oz. prijavami ter vnosi oz. prijavami, ki so posledica računalniške napake oz. napake pri prenosu podatkov med elektronskimi napravami.

7. Nagrada 

Nagrada je določena v posebnem promocijskem obvestilu o nagradni igri in predstavlja artikel izbranega nogometnega kluba (npr. nogometni dres, majica, hlačke, nogavice, nogometna žoga, kopačke in ostali klubski artikli) oz. drugega športnega kluba, vstopnice za tekme ali vodene oglede štadiona in klubskih prostorov ter drugi športni artikli. V določenih nagradnih igrah lahko nagrado predstavlja tudi artikel s podpisom (avtogramom) nogometnega igralca oz. več nogometnih igralcev izbranega kluba.

V nagradnih igrah ni denarnih nagrad, prav tako tudi ni možna denarna alternativa za nagrado ali menjava nagrade za denar.

Nagrade ni mogoče vrniti ali je prenesti na drugo osebo, niti je ni mogoče ponuditi v prodajo. V kolikor razpisana nagrada ne bo na voljo, si pridržujemo pravico, da Vam ponudimo drugo nagrado enake ali večje vrednosti kot je razpisana nagrada, vendar pa si bomo ne glede na navedeno prizadevali, da bodo nagrade, ki so navedene oz. razpisane v nagradnih igrah, vedno na voljo.

Zmagovalec je dolžan zagotoviti, da je zmožen spoštovati in izpolnjevati pogoje iz predmetnih Splošnih pogojev nagradnih iger in morebitne druge pogoje, ki urejajo nagradne igre. V kolikor zmagovalec tega ni zmožen zagotoviti in pride do kršitev predmetnih Splošnih pogojev oz. morebitnih drugih pogojev, ki urejajo nagradne igre, si pridržujemo pravico, da takemu zmagovalcu nagradne igre nagrade ne podelimo in žreba ne ponovimo, tako da v taki nagradni igri nagrada sploh ne bo podeljena.

Po zaključku vsake nagradne igre, torej po koncu žrebanja, bomo kontaktirali zmagovalca v roku petih (5) delovnih dni po zaključenem žrebu. V ta namen bomo uporabili email naslov, ki nam ga je ta zmagovalec nagradne igre posredoval v postopku registracije. V kolikor z zmagovalcem v navedenem času ne bomo mogli stopiti v stik iz razlogov, ki so na strani zmagovalca, ali v kolikor zmagovalec na odgovori na poslani email v roku petih (5) delovnih dni od prejema emaila, oz. v kolikor zmagovalec ne bo zmožen izpolniti zahtev iz predmetnih Splošnih pogojev ali morebitnih drugih pogojev, ki urejajo nagradno igro, v kateri je zmagal, mu nagrade ne bomo podelili in žreba ne bomo ponovili.

Zmagovalca bomo zaprosili, da nam posreduje naslednje podatke: ime, priimek, točen naslov prebivališča, državo davčnega rezidentstva ter identifikacijsko številko za davčne namene. Posredovanje teh podatkov je popolnoma prostovoljno, vendar pa Vas moramo opozoriti, da v kolikor nam teh podatkov ne boste želeli posredovati, ne bomo mogli izpolniti naših davčnih obveznosti (Glej razdelek "8. Davčne obveznosti") ter Vam tako ne bomo mogli poslati nagrade. Za več informacij glede obdelave Vaših osebnih podatkov v zvezi s prejemom nagrade, Vas prosimo, da skrbno preberete našo Politiko zasebnosti

Prav tako si pridržujemo pravico, da po lastni presoji zadržimo podelitev ali pošiljanje nagrade, dokler ne pridobimo dokazila zmagovalca o izpolnjevanju predmetnih Splošnih pogojev oz. morebitnih drugih pogojev nagradnih iger in/ali dokazila o pravi identiteti zmagovalca oz. njegovih pravih osebnih podatkov, v kolikor obstaja upravičen dvom v resničnost in pravilnost njegovih osebnih podatkov, ki nam jih je posredoval zmagovalec. V kolikor nam zmagovalec ne predloži zahtevanih dokazil, lahko takega zmagovalca diskvalificiramo in mu nagrade ne pošljemo oz. razveljavimo njeno podelitev.

Izključena je naša odgovornost za zamudo pri prejemu nagrade ali neizročitev oz. nesprejem nagrade iz kakršnega koli razloga, ki ni pod našim nadzorom, kot so npr. izguba ali kraja nagrade v tranzitu, saj pri dostavi uporabljamo ponudnike poštnih oz. dostavnih storitev, sankcije oz. omejitve za določene države, idr. Prav tako ne odgovarjamo, če zmagovalec iz kakršnega koli razloga ne sprejme dostavljene nagrade ali zavrne njeno dostavo oz. prevzem. Z oddajo nagrade na pošto oz. dostavni službi preneha naša odgovornost za njeno uničenje, izgubo, krajo oz. za drug razlog, zaradi katerega nagrada ni bil dostavljena.

V primeru, da so za nagrado podeljene vstopnice za nogometno tekmo oz. drug športni dogodek ali za voden ogled štadiona in drugih klubskih prostorov, bo prevzem nagrade mogoč na samem štadionu oz. v drugih klubskih prostorih. Način in čas prevzema kart ter druge informacije so določeni v splošnih pogojih kluba, ki gosti tekmo, za ogled katere so kot nagrada podeljene vstopnice ali v njegovih drugih dokumentih oz. politikah. S sprejemom nagrade se strinjate s splošnimi pogoji nogometnega kluba, ki gosti tekmo ter z njegovimi drugimi pogoji in politikami. O načinu in času prevzema nagrade bo zmagovalec obveščen tudi z naše strani, z elektronskim sporočilom. Izključena je naša odgovornost za prestavljeno, odpovedano ali iz drugih razlogov neodigrano tekmo. V kolikor bo tekma prestavljena, bodo podeljene karte veljale za nov datum, na katerega je bila tekma prestavljena, ali pa boste s strani kluba, ki tekmo gosti, dobili nove karte. V kolikor je ogled tekme podvržen starostnim omejitvam, morajo mladoletne nagrajence spremljati njihovi zakoniti zastopniki ali skrbniki. 

Naša odgovornost je izključena tudi v primerih, če zmagovalec in/ali njegov oz. njen spremljevalec nagrade nebi izkoristil iz zdravstvenih ali drugih razlogov.

ZMAGOVALEC JE DOLŽAN NOSITI VSE STROŠKE SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI TER STROŠKE, POVEZANE Z NAGRADO IN NJENIM PREVZEMOM (KOT SO NPR. STROŠKI POTOVANJA, LETALSKIH KART, ZAVAROVANJA, NASTANITVE, VIZ, DRUGIH POTREBNIH POTNIH LISTIN, IDR.), KI NISO IZRECNO VKLJUČENI V NAGRADO.

8. Davčne obveznosti in druge dajatve

Kot gospodarska družba, registrirana v Rep. Sloveniji, smo v prvi vrsti zavezani k spoštovanju davčnih predpisov Rep. Slovenije. Plačilo vseh davkov od nagrad, vključno z DDV-jem, je tako naša odgovornost. Kot organizator bomo za nagrajenca od vrednosti nagrade odvedli akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati nagrajenec, ki je davčni rezident Rep. Slovenije.

Kot organizator nagradnih iger smo dolžni odvesti akontacijo tudi za nagrajence, ki niso davčni rezidenti Rep. Slovenije, saj se prejeta nagrada šteje za vir dohodka, pridobljenega v Rep. Sloveniji. V takem primeru se akontacija dohodnine šteje kot končni davek, vendar pa to ne pomeni, da nagrada ne more biti podvržena dodatnim davkom oz. drugim davčnim obveznostim v državi, katere davčni rezident je zmagovalec nagradne igre. V kolikor niste davčni rezident Rep. Slovenije, morate pridobitev nagrade prijaviti pristojnim davčnim organom v državi Vašega davčnega rezidentstva. Taka prijava je izključno Vaša odgovornost.

Nerezidentom Republike Slovenije bomo na njihovo zahtevo izdali potrdilo o višini plačanega davka v Rep. Sloveniji z namenom, da nerezident nato v svoji državi rezidentstva uveljavlja v tujini (tj. v Rep. Sloveniji) plačan davek.

Zmagovalec, ki ni davčni rezident Rep. Slovenije, lahko zahteva tudi oprostitev oz. zmanjšanje davka na podlagi določb mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja, ki jih je Rep. Slovenija sklenila z vrsto držav. V takem primeru mora zmagovalec, preden mu lahko pošljemo nagrado, izpolniti naslednji obrazec: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/kido_8.i.en.pdf, ki ga mora potrditi pristojni davčni organ države, katere davčni rezident je tak zmagovalec. Prosimo upoštevajte, da gre v tem primeru za dolgotrajni postopek, zaradi česar lahko pošiljanje nagrade traja dlje časa od predvidenega.

VSE DAVČNE OBVEZNOSTI V ZVEZI Z NAGRADAMI (RAZEN AKONTACIJE DOHODNINE), CARINSKE IN DRUGE DAJATVE, JE DOLŽAN PORAVNATI NAGRAJENEC.

9. Javna razglasitev zmagovalca

Zmagovalec nagradne igre (nagrajenec) bo lahko javno razglašen v Aplikaciji in/ali na naši spletni strani, s svojim nadimkom ali uporabniškim imenom ali email naslovom, ter s podatkom o državi in mestu iz katerih prihaja. Prav tako bo objavljeno tudi število vstopnic, ki jih je pridobil nagrajenec. Kot je že bilo predhodno navedeno, število vstopnic, ki jih je pridobil izžrebani udeleženec tj. zmagovalec nagradne igre, ni edini ali glavni pogoj za zmago, pač pa večje število doseženih vstopnic udeležencu zgolj statistično poveča možnosti za zmago. V kolikor ste imeli kot udeleženec nagradne igre več točk od izžrebanega udeleženca, to ne pomeni, da ste zaradi tega (bolj) upravičeni do zmage v nagradni igri.

V kolikor se odločite za sodelovanje v nagradni igri in postanete zmagovalec (tj. izžrebanec), se lahko Vaši zgoraj navedeni osebni podatki uporabijo za promocijske, trženjske in oglaševalske namene, in sicer v vseh medijih po vsem svetu, brez naše obveznosti plačila kakršnega koli nadomestila.

Vaši osebni podatki se lahko uporabijo v navedene namene zgolj na podlagi Vašega izrecnega soglasja. V kolikor nebi želeli, da se Vaši osebni podatki uporabijo za navedene namene, boste kot zmagovalec nagradne igre razglašeni zgolj z navedbo države in mesta, iz katerih prihajate ter s številom vstopnic, ki ste jih pridobili in s katerimi ste bili uvrščeni v boben za žreb. Za več informacij v zvezi z obdelavo Vaših osebnih podatkov za namen javne razglasitve zmagovalca, Vas prosimo, da skrbno preberete našo Politiko zasebnosti.

10. Pravice intelektualne lastnine

Kot organizator nagradnih iger si ne lastimo nobenih pravic intelektualne lastnine na Vaši prijavi v nagradne igre in sodelovanju v njih.

S prijavo v nagradne igre in sodelovanjem v njih nam podeljujete nepreklicno, trajno, neizključno, krajevno neomejeno, brezplačno in prenosno licenco (vključno s pravico do podelitve podlicence) za uporabo, urejanje, reprodukcijo, predvajanje, spreminjanje, prevajanje, distribucijo in pripravo izpeljanih (derivativnih) del, ki jo lahko izvajamo po lastni presoji, in sicer v katerem koli mediju. 

11. Spletne strani in druge storitve tretjih oseb

Kadar prijava v nagradne igre in sodelovanje v njih vključujeta dostop do spletnih mest tretjih oseb in/ali njihovo uporabo, kot udeleženec nagradne igre razumete in se strinjate, da:

- mi, kot organizator nagradnih iger, nimamo nadzora nad temi spletnimi stranmi;

- ste kot udeleženec sam izključno in v celoti odgovorni za svoje aktivnosti na in v zvezi s spletnim mestom tretje osebe in ste sami odgovorni za preučitev teh spletnih strani v smislu njihove primernosti ter tveganja za računalniške viruse, črve, trojanske konje in drugo zlonamerno programsko opremo ter druge škodljive ali uničevalne materiale, ki jih lahko vsebujejo te spletne strani in 

- zavračamo vsakršno našo odgovornost za kakršno koli škodo, ki je in bi lahko bila posledica dostopa udeleženca do spletnega mesta ali njegove uporabe ali kakršnih koli njegovih aktivnosti na tem spletnem mestu.

12. Spremembe in dopolnitve predmetnih Splošnih pogojev

Zaradi razvoja in stalnih izboljšav nagradnih iger ter ostalih naših storitev, dodajanja novih vsebin ter sprememb relevantne zakonodaje bodo predmetni Splošni pogoji nagradnih iger predmet občasnih sprememb in dopolnitev. V navedenih primerih si pridržujemo pravico, da lahko določbe spremenimo ali dopolnimo tudi brez predhodnega obvestila, vsekakor pa boste o vseh relevantnih vsebinskih spremembah in dopolnitvah teh Splošnih pogojev primerno in pravočasno obveščeni. Vse kasnejše spremembe in dopolnitve bodo nadomestile dotedanje določbe teh Splošnih pogojev.

13. Splošna izključitev odgovornosti

DRUŽBA SPORTKEY d.o.o. NI ODGOVORNA ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO ALI ŠKODO, KI JE ALI BI UDELEŽENCEM LAHKO NASTALA V ZVEZI Z NAGRADNIMI IGRAMI OZ. NJIHOVIM SODELOVANJEM V JIH. PRAV TAKO PA TUDI NISMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI ZAMUDO ALI NEUSPEH (V CELOTI ALI DELNI) PRI IZVRŠEVANJU KATERE KOLI NAŠE OBVEZNOSTI IZ PREDMETNIH SPLOŠNIH POGOJEV, ČE JE TAKŠNA ZAMUDA ALI NEUSPEH POSLEDICA DEJSTVA ALI OKOLIŠČIN, KI NISO POD NAŠIM NADZOROM OZ. NISO NASTALI PO NAŠI KRIVDI.

14. Reševanje sporov in pravo, ki se uporablja

S sprejetjem predmetnih Splošnih pogojev nagradnih iger oz. s sodelovanjem v nagradnih igrah, se strinjate, da se vsi morebitni medsebojni spori rešujejo sporazumno in po mirni poti, in sicer tako, da nas najprej neposredno kontaktirate na info@sportkey.app ali support@sportkey.app, z namenom, da se morebitni spori kar najhitreje razrešijo in na najboljši ter najbolj učinkovit možen način. Tak način medsebojnega reševanja sporov je predpostavka za vložitev tožbe ali sklenitev arbitražnega sporazuma.

O morebitnih sporih bo odločalo pristojno sodišče Republike Slovenije, in sicer po pravu Republike Slovenije.

15. Kontaktne informacije

Organizator in promotor nagradnih iger je družba Sportkey d.o.o., s sedežem in poslovnim naslovom v Ljubljani, Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana, Slovenija (EU), z matično številko: 8420971000.

Za vse informacije v zvezi z Vašimi pravicami in obveznostmi v nagradnih igrah ter druge relevantne informacije smo Vam na voljo preko e-pošte info@sportkey.app ali support@sportkey.app.